Zuiveringen en/of pompstation

Bouwen van een Rioolwater zuivering station Noordwijk

Opdrachtnemer : GMB Civiel
Opdrachtgever : Waterschap Rijnland
Functie : Extern adviseur/ Werkvoorbereiding
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Extern advies en projectbegeleiding
Werkzaamheden : Het bouwrijp maken en aanbrengen van wegen en toegangswegen, 2 Km specialistisch leidingwerk aanbrengen en monteren.
Contract

Indicatie waarde

: Stabu

: € 25.220.000,-

Periode : 2010/2011

Aanbrengen specialistich Leidingwerk “UPW”  Ultra puur water fabriek Emmen

Opdrachtnemer : GMB Infra – Friso Civiel
Opdrachtgever : NAM
Functie : Sen. Uitvoerder/ Werkvoorbereider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor de inkoop, ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie.
Werkzaamheden : Het bouwrijp maken en aanbrengen van wegen en toegangswegen, 2 Km specialistisch leidingwerk aanbrengen en monteren.
Contract

Indicatie waarde

: Stabu

: € 2.220.000,-

Periode : 2009

Pompgemaal vervangen op de rioolwater zuivering station Garmerwolde

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever :Waterschap Noorderzijlsvest
Functie : Sen. Uitvoerder/ Werkvoorbereider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor de inkoop, ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie.
Werkzaamheden : Plaatsen en optimaliseren van een pompgemaal voor bedrijfsafvalwater.
Contract

Indicatie waarde

: Onderhands

: € 15.000,-

Periode : 2009