Werkwijze

Onze werkwijze

HA-Connect werkt volgens het Kijken-Denken-Doen principe. Een iteratief model dat we continu toepassen om zo omgevingsbewust mogelijk te werk te gaan. Op een vernieuwende, pragmatische manier en in samenwerking met en naar tevredenheid van de omgeving.

Kijken-Denken-Doen

Het klinkt eenvoudig en in volgorde ook logisch en verstandig. Dat kenmerkt meteen onze werkmethode. Wij vatten de koe bij de horens. Voor de diverse disciplines in een civiel project kijken en denken wij in mogelijkheden om het vervolgens zo goed mogelijk te doen.

Dat betekent dat wij naar de kern van het vraagstuk kijken. En wij denken over een pragmatische en innovatieve oplossing. Dat leidt tot duidelijke, meetbare doelstellingen die –belangrijk voor het succes – breed gedragen worden door de deelnemers van het projectteam. Met het doen zetten we de koers uit. We bepalen wat nodig is om het project uit te kunnen voeren.

Vertrouwen

Een relatie begint met vertrouwen en duidelijke afspraken maken. HA-Connect heeft een transparante houding en communiceert duidelijk en strategisch. Wij werken als onafhankelijk kennisleverancier voor de weg- en waterbouwketen. Onze visie op samenwerking is daarbij essentieel. Vanuit gezamenlijke doelstellingen sturen wij op het resultaat, waarbij we de betrokken partijen in verbinding brengen én houden.

Doelbewust

Het succes van een project is niet van tevoren te garanderen. Toch durven wij te stellen dat het succes wordt bepaald door het formuleren van concrete en actuele doelstellingen. Onze werkwijze is hier tijdens alle fasen van een weg- en waterbouwproject op gericht. Door te kijken, denken en doen hebben we continue zicht op het behalen van de doelstellingen en stellen we deze indien nodig tijdig bij.

Het doelbewust actueel houden van de doelstellingen vinden wij belangrijker dan het opstellen van een contract. Een contract is de verbinding tussen beide partijen, maar kan in de kast blijven staan wanneer de doelen helder en duidelijk worden bewaakt.

Focus op vier disciplines

Mensen werken binnen de weg- en waterbouw vanuit hun intrinsieke motivatie. Een ding willen we allemaal: met trots terug kunnen kijken op een goed opgeleverd project. Ieders aandeel hierin is belangrijk voor het resultaat. Een optimaal resultaat bereiken wij door ons te focussen op vier disciplines:

  1. actueel hoofddoel aanbrengen,
  2. gedrag meten,
  3. scorebord bijhouden,
  4. aanspreken op verantwoording.

Wilt u meer weten over concrete ervaringen van opdrachtgevers en opdrachtnemers met onze werkwijze? We verwijzen u graag door naar enkele referenties.