Werkvoorbereiding

Een goede werkvoorbereiding biedt overzicht in het weg- en waterbouwproject. Het spreekwoord luidt een goede werkvoorbereiding is het halve werk. De Kijken-Denken-Doen-methode biedt tijdens dit proces optimaal resultaat. Wij hebben het inlevingsvermogen om de werkzaamheden in het veld te doorgronden. En zijn in staat om de tijdschema’s en plannen over te dragen en te bewaken.

  • Kansen en bedreigingen scan uitvoeren,
  • ondergrondse infra inzichtelijk maken,
  • scope demarcatie,
  • contract opstellen/bestek schrijven,
  • EMVI-plannen schrijven,
  • tijdschema/planning opstellen en bewaken,
  • werkplannen opstellen en bewaken,
  • inkoop faciliteren,
  • Coördinatie en aanvraag vergunningen,
  • Kostenramingen en/of calculatie.

Kansen en bedreigingen scan

Wanneer er zich een ongewenste gebeurtenis voordoet kan er een positieve of negatieve koerswisseling ontstaan. HA-Connect Kijkt-Denkt en doet om de aanbesteding of de aanbieding van een goede risico en kansen dossier te voorzien.

Ondergrondse infra structuur inzichtelijk maken

Wij brengen inzichtelijk waar de knelpunten van de ondergrondse infra in relatie tot de te realiseren objecten zich bevinden.

Scope demarcatie

Wat moet er wanneer gedaan worden maar bovenal wie is waar verantwoordelijk voor. HA-Connect biedt betamelijk inzicht.

Contract opstellen/ Bestek schrijven

HA-Connect  is in staat een juist contract te faciliteren bij de investering. Ook hebben wij kennis en ervaring in het schrijven conventionele bestekken.

EMVI plannen & werkplannen schrijven

Een plan van aanpak zo economisch meest voordelig aanbieden is de innovatieve wijze van aanbesteden. HA-Connect is in staat om EMVI plannen en werkplannen te bedenken en te faciliteren.

Tijdschema planning opstellen

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren en is de werkvoorbereiding en de omgeving voldoende meegenomen in de tijdsplanning. HA-Connect is in staat om het algemeen tijdschema te faciliteren en te bewaken.

Inkoop faciliteren

Wij bieden deugdelijk overzicht in het inkoop proces en zijn in staat zelfstandig inkoop te verzorgen.

Coördinatie en aanvraag vergunningen

In de planfase trajecten zijn er ruimtelijke plannen besloten en vastgelegd. In de werkvoorbereiding is het van belang dat de juiste omgevingsvergunning worden gekoppeld aan de juiste disciplines en ruimtelijke plannen. Wij kunnen voor u de benodigde vergunningen inventariseren en bewaken binnen de investering.

Kostenramingen en/of calculatie

Een financiële onderbouwing is van essentieel belang in een weg- en waterbouwproject. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kosten worden gemaakt in een weg- en waterbouwproject? Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij in staat een gedegen onderbouwde kostenraming te verzorgen. En in concurrentie een onderbouwde calculatie te faciliteren. Wij kijken wat kunnen wij besparen en hoe kunnen wij strategisch inkopen. Ook hierin zijn wij onafhankelijk en bieden de diensten aan de weg- en waterbouw keten.