Voor wie

HA-Connect is een kennisleverancier voor de weg- en waterbouwketen. Projecten worden geïnitieerd door een initiatiefnemer, bewaakt door een opdrachtgever en vervolgens uitgevoerd door een opdrachtnemer. Wij begrijpen als onafhankelijk kennisleverancier beide werelden.

Dienstenscope

Wij bieden de weg- en waterbouwprojecten kennis. Voor HA-Connect is het niet relevant of wij bij een opdrachtgever of opdrachtnemer aan tafel zitten. Of bij een overheid, semioverheid, projectontwikkelaar, groot bedrijf, midden- of klein bedrijf of een loonbedrijf. Wij begrijpen de werelden. HA-Connect staat voor een gezamenlijke oplossing, waarin eenieder zijn expertise en taken en verantwoordelijkheden kent.

Ervaring in de weg- en waterbouw

HA-Connect brengt vakinhoudelijke kennis mee in de onderzoeks-, plan- en de realisatiefase van een weg- en waterbouwproject. Ons voordeel is dat we uitvoeringservaring in een beginstadium van een initiatief inbrengen. Tijdens de uitvoeringsfase stellen wij regelmatig de vraag wat het doel van het initiatief is. Wij kijken in alle fasen van het project wat kunnen wij optimaliseren en hoe wij de doelstellingen in samenwerking kunnen behalen.

In de afgelopen jaren hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan met multidisciplinaire weg- en waterbouwprojecten en ook met kleinschalige projecten. We verwijzen hiervoor graag naar onze portfolio.

Verbinden van de techniek en de omgeving

Vanuit het waterbouwproject ‘dijkverbetering Hagestijen-Opheusden’ verzorgen wij de communicatie met de dijkbewoners in relatie tot het technisch ontwerp. Onze Kijken-Denken-Doen- methode kwam goed van pas. Met één been in de omgeving en met één been in de techniek, in het contract en in het managementproces. Met behulp van keukentafelgesprekken hebben we het dossier technisch invulling gegeven en naar tevredenheid van alle partijen de communicatie verzorgd.

Van aanbieding tot en met oplevering

Een voorbeeld van een kleinschaliger project is een parkinrichting. Wij overzien en regisseren dan het gehele proces van aanbieding tot en met oplevering. Wij zorgen voor een gewenst resultaat in budget, tijd en kwaliteit. Uiteraard staat het project, maar bovenal haar omgeving en de mens hierin centraal.