Projectmanagement

Wij houden de beoogde doelen scherp op ons netvlies en zetten de koers uit.

HA-Connect brengt vakinhoudelijke kennis mee in de onderzoeks-, plan- en realisatiefase van een weg- en waterbouwproject. Wij bieden projectmanagement, maar creëren bovenal harmonie in een project. Wij geven richting aan het weg- en waterbouwproject. Slim bouwen en duidelijk en strategisch communiceren zijn voor HA-Connect belangrijke richtlijnen.

Het project en de mens centraal

Het projectteam, de omgeving en de techniek zijn koersbepalend voor een succesvol infra-project. Van belang is dat het projectteam voldoende nadenkt over de invulling van het project en met name over de beoogde doelstellingen. Van belang is dat de juiste mensen op inhoud en vanuit hun kwaliteiten worden ingezet. In theorie eenvoudig, in de praktijk erg complex. HA-Connect introduceert hiermee zijn Kijken-Denken-Doen-methode. Als onafhankelijk adviseur ondersteunen wij opdrachtgevers en opdrachtnemers in het proces van onderzoek, ontwerp, planning en uitvoering.

Ervaring in civieltechnische projecten

In de afgelopen jaren hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan op in waarde grote multidisciplinaire weg- en waterbouwprojecten en ook op in waarde kleinschalige projecten. Ieder weg- en waterbouwproject heeft zijn eigen dynamiek en complexiteit. Wij bieden projectmanagement en delen met u kennis en ervaringen.

Integraal projectmanagement-model

Wij hebben ervaring met werken in een integraal projectmanagement-model. Bij grootschalige projecten wordt het model veelal toegepast. Het huidige model brengt een praktische en functionele eigenschap met zich mee. Hiermee kent eenieder zijn portefeuille en weet waar de verantwoordelijkheden liggen. Om het model optimaal invulling te geven moet er samenwerking worden nagestreefd. HA-Connect denkt vanuit harmonie en projectdoelstellingen. Mens en omgeving staan daarbij centraal.

Doelbewust

Het succes van een project is niet van tevoren te garanderen. Toch durven wij te stellen dat het succes wordt bepaald door het formuleren van concrete en actuele doelstellingen. Onze werkwijze is hier tijdens alle fasen van een weg- en waterbouwproject op gericht. Door te kijken, denken en doen hebben we continue zicht op het behalen van de doelstellingen en stellen we deze indien nodig tijdig bij.

Het doelbewust actueel houden van de doelstellingen vinden wij belangrijker dan het opstellen van een contract. Een contract is de verbinding tussen beide partijen, maar kan in de kast blijven staan wanneer de doelen helder en duidelijk worden bewaakt.

Focus op vier disciplines

Mensen werken binnen de weg- en waterbouw vanuit hun intrinsieke motivatie. Een ding willen we allemaal: met trots terug kunnen kijken op een goed opgeleverd project. Ieders aandeel hierin is belangrijk voor het resultaat. Een optimaal resultaat bereiken wij door ons te focussen op vier disciplines:

  1. actueel hoofddoel aanbrengen,
  2. gedrag meten,
  3. scorebord bijhouden,
  4. aanspreken op verantwoording.

Deelmanagement verbinden in een totaaloplossing

Techniek en omgeving komen samen wanneer HA-Connect binnen de investering invulling geeft aan het managementvraagstuk. Daarnaast streven wij naar een contract met een verbinding in goed perspectief. Wij zijn in staat om een contract te faciliteren en te bewaken.

Bedreigingen en raakvlakken binnen een weg- en waterbouw project vroegtijdig signaleren is van essentieel belang.  HA-Connect is in staat om gedegen risico- en raakvlakmanagement te bieden of hierin mee te denken.

Wanneer samenwerking centraal staat in een weg- en waterbouwproject is veiligheid en gezondheid vanzelfsprekend. Wij geven aan het veiligheids- en gezondheidsaspect in harmonie en op pragmatische wijze richting.

Totaalondersteuning

In kleinschalige projecten met een relatief kleinschalig waarde kunnen wij kostenraming, ontwerp, werkvoorbereiding en projectbegeleiding bieden. Ons voordeel is dat we de totale voorbereiding en begeleiding van uw project in één hand houden. Wij bewaken de totale investering op kwaliteit, tijd en geld. Daarnaast staan mens en omgeving in al onze opdrachten centraal.

 

Voor een beeld van de projecten die wij voor verschillende opdrachtgevers uitvoerden, verwijzen wij naar onze portfolio.