Projectbegeleiding

HA-Connect brengt vakinhoudelijke kennis mee in de realisatiefase van een weg- en waterbouwproject. HA-Connect werkt volgens het Kijken-Denken-Doen-principe. Een iteratief model dat we continu toepassen om zo omgevingsbewust mogelijk te werk te gaan. Op een vernieuwende, pragmatische manier en in samenwerking met en naar tevredenheid van de omgeving. Wij geven richting aan het weg- en waterbouwproject. Slim bouwen en duidelijk en strategisch communiceren zijn daarbij belangrijke richtlijnen.

Ervaring in civieltechnische projecten

In de afgelopen jaren hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan op in waarde grote multidisciplinaire weg- en waterbouwprojecten en ook op in waarde kleinschalige projecten. Ieder weg- en waterbouwproject heeft zijn eigen dynamiek en complexiteit. Wij bieden projectbegeleiding en delen met u kennis en ervaringen.

Totaalondersteuning

In kleinschalige projecten met een relatief kleinschalig waarde kunnen wij kostenraming, ontwerp, werkvoorbereiding en projectbegeleiding bieden. Ons voordeel is dat we de totale voorbereiding en begeleiding van uw project in één hand houden. Wij bewaken de totale investering op kwaliteit, tijd en geld. Daarnaast staan mens en omgeving in al onze opdrachten centraal.

Onafhankelijk

Als onafhankelijk adviesbureau bieden wij diensten aan de weg- en waterbouwprojecten. Wij begrijpen beide werelden en geven richting vanuit de taken en verantwoordelijkheden binnen de bestaande investering. Wanneer het een dienst aan een opdrachtgever betreft komen er andere aspecten bij kijken dan wanneer er wij diensten bieden aan een opdrachtnemer.

Toezicht en directievoering

De concrete onderdelen die wij bij toezicht en directievoering verzorgen zijn:

  • contract en/of bestekadministratie
  • monitoring en toetsrapporten
  • bouwverslagen
  • bewaken van planning en voortgang
  • opleverrapport

Uitvoeringsbegeleiding

Bij het verzorgen van uitvoeringsbegeleiding leveren wij u als opdrachtnemer:

  • weekrapporten
  • termijnstaten
  • bewaken van planning en voortgang

Voor concrete projectbeschrijvingen en referenties van taken die wij uitvoerden, verwijzen wij u graag naar onze portfolio.