Parkinrichting en klein schalig infra projecten

Aanbrengen bedrijven terrein inclusief een Pompgemaal

Opdrachtnemer : Mulder Loonbedrijf/ HAConnect
Opdrachtgever : Timmerbedrijf Boer
Functie : Projectleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Als extern adviseur verantwoordelijk voor de calculatie, begeleiding van de werkzaamheden.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van het optimaliseren van de waterhuishouding zowel schoon als vuilwater voor een timmerbedrijf.
Contract

Indicatie waarde

: Onderhands

: € 25.000,-

Periode : 2016

 

   

Oosterpark Park Park Drainage

Opdrachtnemer : Mulder Loonbedrijf/ HAConnect
Opdrachtgever : Gemeente Groningen
Functie : Projectleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Als extern adviseur verantwoordelijk voor de calculatie, begeleiding van de werkzaamheden.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van het optimaliseren van de waterhuishouding in een Park inrichting.
Contract

Indicatie waarde

: RAW

: € 135.000

Periode : 2016

 

 

Extern advies calculatie en aanbestedingen

Opdrachtnemer : HAConnect
Opdrachtgever : Broekema Wegenbouw
Functie : Extern adviseur calculatie en aanbestedingen
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Als extern adviseur verantwoordelijk voor het maken van een EMVI Plan.
Werkzaamheden : Tendermanagement.
Contract

Indicatie waarde

: RAW met EMVI

: € 500.000,-

Periode : 2016

 

Extern advies calculatie en aanbestedingen

Opdrachtnemer : HAConnect
Opdrachtgever : Mulder Loonbedrijf
Functie : Extern adviseur calculatie en aanbestedingen
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Als extern adviseur verantwoordelijk voor de calculatie, van de werkzaamheden.
Werkzaamheden : Tendermanagement.
Contract

Indicatie waarde

: RAW

: € 200.000,-

Periode : 2016