Ondergrondse infra

Realisatie van een 400MM drinkwatertransportleiding

Opdrachtnemer : GMB Civiel
Opdrachtgever : Waterbedrijf Groningen
Functie : Sen. Uitvoerder/ Projectbegeleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Ondersteunend in het gehele bouwproces vanaf aanbieding t/m oplevering.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van een 400MM drinkwatertransportleiding inclusief buitendienststelling.
Contract

Indicatie waarde

: Onderhands

: € 700.000,-

Periode : 2014/2015

Aanleg afvalwater transportleiding Noordwijkerhout                                                                                                                           

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Rijnland
Functie :  Sen. Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en realisatie.
Werkzaamheden : Het aanbrengen van een rioolwatertransportleiding 600MM met de volgende omvattende werkzaamheden, 6 HDD Boring “PE” 2 GF Boringen 600MM, aanbrengen van 12 KM GY  600MM buizen.
Contract

Indicatie waarde

: RAW met EMVI Score

: € 2.880.000,-

Periode : 2010