Multi disciplinaire opdrachten

Container terminal Rotra logistics Doesburg

Opdrachtnemer : GMB Civiel
Opdrachtgever : Rotra Logistics
Functie :  Sen. uitvoerder/ Werkvoorbereider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor de inkoop en werkvoorbereiding. Adviseren en regisseren van omgevingsmanagement vraagstukken.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en het realiseren van een Haven: bouwen van een kade inclusief boordvoorzieningen, aanbrengen fundering van de kraanbaan en de constructie kraanbaan, aanbrengen terrein verharding.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 4.500.000,-

Periode : 2014/2015

Werkzaamheden Zuidhorn wegomlegging N355

Opdrachtnemer : GMB Civiel
Opdrachtgever : Provincie Groningen
Functie :  Sen. uitvoerder/ Omgevingsmanager
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Vanuit het managementteam de verantwoordelijkheid over inkoop en werkvoorbereiding en realisatie infra gedisciplineerd. Adviseren en regisseren van omgevingsmanagement vraagstukken.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en het realiseren van een multidisciplinair project, Bouwen van een tunnel, Bouwen van een Brug, 23 KM Kanaal verbreden en 4 KM nieuw rijbaan tracé aanbrengen.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 20.500.000,-

Periode : 2013/2015