Milieu technische projecten

Saneringsregeling  Asbestwegen derde fase cluster 2 Tranche 1

Opdrachtnemer : Combinatie GMB Civiel-Vink
Opdrachtgever : Dienstlandelijk gebied
Functie : Gespreksleider/ Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden :  Verantwoordelijk voor de communicatie van de werkzaamheden. En technische en contractuele afstemming met +/- 230 kandidaten van de asbestsaneringsregeling 3e Fase te Harderwijk. Verantwoordelijk voor het voorbereiden en onder veilige condities inrichten van de onderzoeksfase en uitvoeringsfase van de saneringslocaties.
Werkzaamheden : Onderzoeken van +/- 230 particuliere wegen, paden en tuinen op asbestvervuiling, Saneren van asbestvervuiling op +/- 180 vervuilde percelen.
Contract

Indicatie waarde

: RAW met EMVI Score

: € 3.550.000,-

Periode : 2011

Sanering Persleiding Groningen/Delfzijl

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever : Waterschap Noorderzijlsvest
Functie : Assistent Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Ter ondersteuning van de “Senior” uitvoerder dijkverbetering werkzaamheden en saneringen organiseren en coördineren. (ondersteuning in de logistieke voorzieningen)
Werkzaamheden : Het betreft  onderzoek ,ontwerp, werkvoorbereiding, en realisatie van het saneren van de persleiding Groningen/ Delfzijl over een lengte van 23 KM.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 10.520.000,-

Periode : 2008/ 2007