Janko

Een civieltechnisch adviseur en ondernemer die vanuit de praktijk en theorie multidisciplinaire ervaring heeft opgedaan met civiele projecten. Naast vakinhoudelijk advies heeft Janko zich met name ontwikkeld in het richting geven aan projecten. Inbrengen van deskundigheid, harmonieus met elkaar werken en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan civiele projecten, is wat Janko drijft.