Advies

Adviseren is optimaliseren

HA-Connect biedt onafhankelijk advies aan de weg- en waterbouw keten. Kennis en ervaring delen wij graag breed in de gehele weg- en waterbouwketen. Advies bieden is voor ons het stellen van de juiste vragen en daarmee optimalisatie bieden. Wat kan er vanaf morgen beter en hoe doen wij het dan beter?

Vakinhoudelijke deskundigheid gaat samen met ervaring

Wij hebben ruime ervaring in grootschalige projecten als de wegomlegging N355 in Zuidhorn- Noordhorn, saneringen, diverse dijkverbeteringen, het aanleggen van ondergrondse infra, waterpompstations en -zuiveringen. Ook bij het aanleggen van bedrijventerreinen met de nodige afwateringssystemen en rioleringsaspecten komen onze vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring goed tot zijn recht.

Complexe civieltechnische vraagstukken

De waarde van het vraagstuk doet vaak niet onder aan de complexiteit van het vraagstuk. Wat belangrijk is, doen wij het goede en zijn de bedreigingen binnen het vraagstuk acceptabel. Daarmee geeft ons omgevingsbewustzijn de juiste middelen om uw vraagstuk invulling te geven. Als onafhankelijk adviseur ondersteunen wij opdrachtgevers en opdrachtnemers in het proces van onderzoek, ontwerp, planning en uitvoering.

Wij zijn bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij een weg- en waterbouwproject. Dan kunnen wij de benodigde techniek en omgeving vanuit de kern inhoud geven. En samen met de betrokken partijen tot innovatieve ideeën en oplossingen komen.

Innovatie

Het doorgronden van het vraagstuk is voor HA-Connect vanzelfsprekend. Wij geven vanuit onze eigen motivatie, de inzet voor mens en omgeving, oprecht en concreet advies. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Dat is nodig om innovatief te kunnen werken. Door daarbij samen te werken met deskundige partners, komen we tot innovatieve totaaloplossingen.

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem contact met ons op. Wij lichten het graag toe.

Voor voorbeelden van adviesopdrachten verwijzen wij graag naar onze portfolio.