Samenwerking

De markt verandert. Burger- en marktparticipatie en cocreatie worden steeds belangrijker, ook in de weg- en waterbouw. HA-Connect ziet als onafhankelijk adviesbureau het belang in van harmonieus met elkaar samen werken. Wij richten ons op gezamenlijke doelstellingen. Door te kijken, denken en te doen houden we onszelf en onze samenwerkingspartners scherp.


 Ons uitgangspunt is dat iedereen vanuit zijn kracht en deskundigheid de weg- en waterbouwprojecten invulling geeft. Met het laten groeien van vakinhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap stellen wij de mens in zijn omgeving centraal.

 We brengen belanghebbende partijen in een project met elkaar in contact. Wij zijn gesprekspartner voor overheden, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, uitvoerende partijen, omwonenden en andere belanghebbende organisaties in de omgeving.

 Als onafhankelijk adviesbureau verbinden we de partijen en de gezamenlijke doelstellingen. Samenwerking is daarbij voor ons de smeerolie voor een goed resultaat. De afspraken hierover zijn wat ons betreft belangrijker dan het getekende contract. Samenwerken is verbinding maken én houden.