best writing company
Inspiratie opdoen, Captain Co-Creation College

Inspiratie opdoen, Captain Co-Creation College

Vandaag een inspirerend College bijgewoond van Captain Co-Creation. Hoe staan wij ervoor in Nederland met onze plannen voor de toekomst en wat gaat er veranderen de komende jaren? En hoe zorg je ervoor dat er samenwerking ontstaat en er een cultuur verandering plaats vindt. Joost schrijnen (TU Delft en management consultant) en Jan Boot (Ministerie […]

Optimalisatie van een bedrijventerrein inclusief de waterhuishouding

Optimalisatie van een bedrijventerrein inclusief de waterhuishouding

Van aanbieding t/m oplevering In samenwerking met een initiatiefnemer een opdrachtnemer en een gemeente is er een bedrijven terrein gerealiseerd. Er zijn nieuwe verhardingselementen aangebracht en de riolering aangesloten middels een pompgemaal op het gemeentelijk riool. HA-Connect heeft calculatie, ontwerp, werkvoorbereiding en projectbegeleiding verzorgd in afstemming en naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Alle partijen bedankt voor […]

Captain Co Creation Event

Captain Co Creation Event

200 young professionals en studenten uit de bouw- en infrasector hebben de marktvisie een stap verder gebracht. Janko Haaksema heeft deel genomen aan het event en heeft in samenwerking met de overige captains een inspirerend filmpje gemaakt, de film laat zien hoe een contract er in de basis uit moet zien. De Captains hebben de vergelijking getrokken met […]

Calculatie en Advies

Calculatie en Advies

Een investering voorbereidt In de Oosterparkwijk in Groningen ligt een stadspark. Aan Mulder Loonbedrijf is de vraag gesteld om de waterhuishouding van dit park te optimaliseren door het aanleggen van drainage leidingen. Het project was in de basis voorbereidt door het ing. bureau Groningen. HA-Connect heeft tijdens de aanbesteding de calculatie verzorgd en technische afstemming met de […]

Netwerk bijeenkomst van Captain Co Creation

Netwerk bijeenkomst van Captain Co Creation

Captain Co Creation Een uitnodiging ontvangen van Captain Co Creation. Een netwerkcollectief vanuit een initiatief van Rijkswaterstaat voor jongeren in de bouw en infra sector.  De opdracht is om na te denken over de toekomst binnen de weg- waterbouw sector. Janko Haaksema heeft zich aangemeld als captain binnen het collectief en deelt zijn mening over de […]

In gesprek met de klant

In gesprek met de klant

Marktvisie ontwikkeling Vanuit nieuwsgierigheid in gesprek bij overheden, opdrachtnemers, “aannemers”, advies bureau’s en loonbedrijven. Wij luisteren en stellen de vraag waar is behoefte aan. Wat kunnen wij morgen of nog beter vandaag verbeteren. Vanuit onze eigen visie op de markt en als onafhankelijk kennisleverancier zijn wij op zoek naar verbeteringen. HA-Connect volgt op de voet de Marktvisie […]

Hoe zorgen wij voor een goed EMVI Plan

Hoe zorgen wij voor een goed EMVI Plan

Vraagstuk Broekema Wegenbouw bracht een wens in, om mee te doen doen in een aanbesteding waar op basis van economisch meest voordelige inschrijving de werkzaamheden worden gegund. Broekema Wegenbouw heeft de vraag aan HA-Connect gesteld om hierin mee te denken en een EMVI Plan te schrijven. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen HA-Connect heeft de opdracht in […]

Innovatie is buiten de bestaande kaders kijken-denken-doen.

Innovatie is buiten de bestaande kaders kijken-denken-doen.

Aangesloten bij de ondernemersfabriek Drenthe. HA-Connect heeft zich aangemeld bij de ondernemers fabriek Drenthe. Binnen de fabriek zijn startende ambitieuze bedrijven iedere dag op zoek naar innovatie en samenwerking. HA-Connect, raadgevend adviesbureau in de weg- en waterbouw. Wij innoveren, werken samen en zijn ons bewust van de omgeving.  Dat zijn drie aspecten welke prima aansluiten bij de […]

Kennis leverancier voor de weg- en waterbouwketen

Kennis leverancier voor de weg- en waterbouwketen

Een opdracht ontvangen van Mulder Loonbedrijf Mulder Loonbedrijf heeft veel calculatie vraag en is van mening dat niet de capaciteit in huis is om hier altijd invulling aan te geven. HA-Connect is als kennisleverancier voor de weg- en waterbouw altijd op zoek naar een oplossing. Wij bieden Mulder Loonbedrijf een advies overeenkomst om als extern adviseur […]

Keukentafelgesprekken, techniek met de omgeving verbinden.

Keukentafelgesprekken, techniek met de omgeving verbinden.

Dijkverbetering HOP Als teamlid van de dijkverbetering Hagestijn- Opheusden actief werkzaam voor de combinatie dijkverbetering HOP. Een samenwerking tussen GMB en Van Oord Nederland. In opdracht van waterschap Rivierenland heeft de combinatie dijkverbetering HOP de opdracht om 28 KM dijkvak te ontwerpen en realiseren. Hierdoor krijgt de dijk aan de buiten zijde en aan de binnen zijde […]

Afscheid nemen van een gezond familiebedrijf

Afscheid nemen van een gezond familiebedrijf

Na 8 Jaar gedane arbeid binnen GMB Civiel. Veel geleerd en veel gedaan in een een gezond familiebedrijf. Met een gemengd gevoel afscheid genomen van de fijne collega’s en bovenal de gezonde werksfeer. Ervaring en kennis komen samen en bieden een goede basis voor de toekomst van HA-Connect. GMB bedankt voor de kennis en ervaring. […]

Klaar voor de start

Klaar voor de start

Adviesbureau HA-Connect is een feit!! Daar ga je dan, vol ambitie naar de Kamer van Koophandel om je droom te verwezenlijken. c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   […]