best writing company
Optimalisatie van een bedrijventerrein inclusief de waterhuishouding

Optimalisatie van een bedrijventerrein inclusief de waterhuishouding

Van aanbieding t/m oplevering In samenwerking met een initiatiefnemer een opdrachtnemer en een gemeente is er een bedrijven terrein gerealiseerd. Er zijn nieuwe verhardingselementen aangebracht en de riolering aangesloten middels een pompgemaal op het gemeentelijk riool. HA-Connect heeft calculatie, ontwerp, werkvoorbereiding en projectbegeleiding verzorgd in afstemming en naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Alle partijen bedankt voor […]